انجمن فارکس
فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه

در این صفحه می توانید تحلیل ها و ایده های معاملاتی خود در بازار فارکس ، سهام ، اوراق قرضه ، طلا و ... را با دیگر تریدرها به اشتراک بگذارید و با یکدیگر تبادل نظر کنید.

دنبال کن
12 پاسخ
811بازدید
1اعضا
0لینک
12تصویر
کاربران: بروکرها
بروکرها
بروکرها
6 ساعت پیش

تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته

در صورتی که شاخص دلار از سقف کانال ریزش کند طلا از ناحیه تقاضا رشد خواهد کرد اما در صورت شکست کانال دلار شاهد ریزش بیشتر طلا خواهیم بود

سیگنال رایگان فارکس


0
0
بروکرها
بروکرها
6 ساعت پیش

تحلیل شاخص دلار در تایم فریم ۴ ساعته

دلار در کانال نزولی قرار دارد در صورت شکست کانال تارگت می تواند عرضه پیش رو باشد ، اما در صورت نزول تارگت کف کانال خواهد بود

سیگنال دلار


0
0
بروکرها
بروکرها
5 روز پیش
بروکرها
با توجه به رنج بودن ناحیه در این ناحیه عرضه و تقاضای خوبی وجود ندارد، نواحی عرضه و تقاضا در تصویر مشخص شده است

رسیدن طلا به تارگت در تایم ۴ ساعته 

سیگنال فارکس


0
2
بروکرها
بروکرها
7 روز پیش
بروکرها
تحلیل طلا در تایم ۱ ساعته عرضه: ۱۹۱۵.۷۹ - ۱۹۱۳.۵۷ تقاضا: ۱۸۷۷.۸۷ - ۱۸۵۹.۷۴

با توجه به رنج بودن ناحیه در این ناحیه عرضه و تقاضای خوبی وجود ندارد، نواحی عرضه و تقاضا در تصویر مشخص شده است

تحلیل طلا


1
2
بروکرها
بروکرها
7 روز پیش
بروکرها
تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته عرضه: ۱۹۵۸.۱۸ - ۱۹۵۱.۳۲ تقاضا: ۱۷۱۴.۹۰ - ۱۷۰۲.۰۴

تحلیل طلا در تایم ۱ ساعته

 • عرضه: ۱۹۱۵.۷۹ - ۱۹۱۳.۵۷
 • تقاضا: ۱۸۷۷.۸۷ - ۱۸۵۹.۷۴
سیگنال طلا


1
0
بروکرها
بروکرها
8 روز پیش

تحلیل USD/CAD در تایم ۴ ساعته 

نواحی تقاضا : ۱.۳۱۹۰۲ - ۱.۳۱۳۹۱

تحلیل usdcad


0
2
بروکرها
بروکرها
14 روز پیش

شاخص دلار در تایم ۴ ساعته در کانال نزولی قرار دارد نواحی کوتاه مدت به شرح زیر می باشد

 • عرضه: ۱۰۳.۴۸۲ - ۱۰۳.۱۷۵
 • تقاضا: ۱۰۱.۷۵۷ - ۱۰۱.۲۹۷
تحلیل شاخص دلار


0
1
بروکرها
بروکرها
15 روز پیش
بروکرها
نواحی عرضه و تقاضای طلا در تایم فریم ۴ ساعتهکوتاه مدتعرضه ۱۹۲۱.۰۸ ۱۹۱۰.۴۵تقاضا ۱۸۶۳.۲۹ ۱۸۵۹.۷۴بلند مدتعرضه ۱۹۵۸.۱۸ ۱۹۵۱.۳۲تقاضا ۱۷۱۴.۹۰ ۱۷۰۲.۰۴

تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته

 • عرضه: ۱۹۵۸.۱۸ - ۱۹۵۱.۳۲
 • تقاضا: ۱۷۱۴.۹۰ - ۱۷۰۲.۰۴
سیگنال طلا


2
2
بروکرها
بروکرها
17 روز پیش

تحلیل EUR/USD در تایم ۴ ساعته

 • عرضه: ۱.۰۹۸۸۶ - ۱.۰۹۵۶۲
 • تقاضا: ۱.۰۱۸۱۵ - ۱.۰۱۱۰۰
تحلیل فارکس یورو دلار


0
2
بروکرها
بروکرها
21 روز پیش

USDJPY در کانال نزولی ۴ ساعته و مقاومت احتمالی ۱۳۱.۴۷۲

سیگنال usdjpy


0
3
بروکرها
بروکرها
22 روز پیش

نواحی عرضه و تقاضای شاخص دلار DXY در تایم ۱۵ دقیقه

عرضه

 1. ۱۰۳.۷۵۹
 2. ۱۰۳.۵۸۹

تقاضا

 1. ۱۰۱.۹۸۶
 2. ۱۰۱.۸۳۹
تحلیل دلار


0
2
بروکرها
بروکرها
25 روز پیش

نواحی عرضه و تقاضای طلا در تایم فریم ۴ ساعته

کوتاه مدت

عرضه

 1. ۱۹۲۱.۰۸
 2. ۱۹۱۰.۴۵

تقاضا

 1. ۱۸۶۳.۲۹
 2. ۱۸۵۹.۷۴

بلند مدت

عرضه

 1. ۱۹۵۸.۱۸
 2. ۱۹۵۱.۳۲

تقاضا

 1. ۱۷۱۴.۹۰
 2. ۱۷۰۲.۰۴


سیگنال طلا


1
2