انجمن فارکس
avatar
18پست
3گفتگو
3دنبال شده
بروکرها
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
6 ساعت پیش

تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته

در صورتی که شاخص دلار از سقف کانال ریزش کند طلا از ناحیه تقاضا رشد خواهد کرد اما در صورت شکست کانال دلار شاهد ریزش بیشتر طلا خواهیم بود

سیگنال رایگان فارکس


0
0
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
6 ساعت پیش

تحلیل شاخص دلار در تایم فریم ۴ ساعته

دلار در کانال نزولی قرار دارد در صورت شکست کانال تارگت می تواند عرضه پیش رو باشد ، اما در صورت نزول تارگت کف کانال خواهد بود

سیگنال دلار


0
0
تحلیل تکنیکال | تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال
بروکرها
بروکرها
5 روز پیش
بروکرها
تحلیل بیت کوین در تایم روزانه و نواحی مهم عرضه ۳۲۵۰۳ - ۲۹۳۰۰ تقاضا ۲۱۱۹۷ - ۲۰۴۰۸

بیت کوین در تلاش برای شکست مقاومت ۲۴۰۰۰ ، نواحی عرضه و تقاضا در تصویر ترسیم شده است

سیگنال رایگان بیت کوین


0
1
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
5 روز پیش
بروکرها
با توجه به رنج بودن ناحیه در این ناحیه عرضه و تقاضای خوبی وجود ندارد، نواحی عرضه و تقاضا در تصویر مشخص شده است

رسیدن طلا به تارگت در تایم ۴ ساعته 

سیگنال فارکس


0
2
تحلیل تکنیکال | تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال
بروکرها
بروکرها
6 روز پیش

تحلیل سولانا SOL/USD تایم روزانه

تقاضا: ۱۶.۵۹ - ۱۵.۲۸ و ۱۳.۴۳ - ۱۲.۶۹

عرضه: ۹۵.۲۵ - ۸۵.۱۰

سیگنال سولانا


0
1
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
7 روز پیش
بروکرها
تحلیل طلا در تایم ۱ ساعته عرضه: ۱۹۱۵.۷۹ - ۱۹۱۳.۵۷ تقاضا: ۱۸۷۷.۸۷ - ۱۸۵۹.۷۴

با توجه به رنج بودن ناحیه در این ناحیه عرضه و تقاضای خوبی وجود ندارد، نواحی عرضه و تقاضا در تصویر مشخص شده است

تحلیل طلا


1
2
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
7 روز پیش
بروکرها
تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته عرضه: ۱۹۵۸.۱۸ - ۱۹۵۱.۳۲ تقاضا: ۱۷۱۴.۹۰ - ۱۷۰۲.۰۴

تحلیل طلا در تایم ۱ ساعته

  • عرضه: ۱۹۱۵.۷۹ - ۱۹۱۳.۵۷
  • تقاضا: ۱۸۷۷.۸۷ - ۱۸۵۹.۷۴
سیگنال طلا


1
0
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
8 روز پیش

تحلیل USD/CAD در تایم ۴ ساعته 

نواحی تقاضا : ۱.۳۱۹۰۲ - ۱.۳۱۳۹۱

تحلیل usdcad


0
2
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
14 روز پیش

شاخص دلار در تایم ۴ ساعته در کانال نزولی قرار دارد نواحی کوتاه مدت به شرح زیر می باشد

  • عرضه: ۱۰۳.۴۸۲ - ۱۰۳.۱۷۵
  • تقاضا: ۱۰۱.۷۵۷ - ۱۰۱.۲۹۷
تحلیل شاخص دلار


0
1
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
15 روز پیش
بروکرها
نواحی عرضه و تقاضای طلا در تایم فریم ۴ ساعتهکوتاه مدتعرضه ۱۹۲۱.۰۸ ۱۹۱۰.۴۵تقاضا ۱۸۶۳.۲۹ ۱۸۵۹.۷۴بلند مدتعرضه ۱۹۵۸.۱۸ ۱۹۵۱.۳۲تقاضا ۱۷۱۴.۹۰ ۱۷۰۲.۰۴

تحلیل طلا در تایم ۴ ساعته

  • عرضه: ۱۹۵۸.۱۸ - ۱۹۵۱.۳۲
  • تقاضا: ۱۷۱۴.۹۰ - ۱۷۰۲.۰۴
سیگنال طلا


2
2
تحلیل تکنیکال فارکس ، بازار سهام ، کالاها و اوراق قرضه
بروکرها
بروکرها
17 روز پیش

تحلیل EUR/USD در تایم ۴ ساعته

  • عرضه: ۱.۰۹۸۸۶ - ۱.۰۹۵۶۲
  • تقاضا: ۱.۰۱۸۱۵ - ۱.۰۱۱۰۰
تحلیل فارکس یورو دلار


0
2
تحلیل تکنیکال | تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال
بروکرها
بروکرها
17 روز پیش
بروکرها
بیت کوین در تلاش برای شکست مقاومت ۲۱۴۷۰دو ناحیه تقاضای ۱۸۸۸۹ و ۱۷۸۶۶ در تایم ۴ ساعته وجود دارد اما ناحیه تقاضای اصلی بین ۱۳۶۲۹-۱۲۷۳۸ است.

تحلیل بیت کوین در تایم روزانه و نواحی مهم

  • عرضه ۳۲۵۰۳ - ۲۹۳۰۰
  • تقاضا ۲۱۱۹۷ - ۲۰۴۰۸
سیگنال خرید بیت کوین


1
2