سایت اصلی دلتا اف ایکس کدام است؟

آیا بروکر deltafx معتبر است؟

0% اسپرد
0% کمیسیون
0% واریز و برداشت
0% پشتیبانی