سایت اصلی آلپاری کدام است؟

آیا بروکر alpari معتبر است؟

0% اسپرد
0% کمیسیون
0% واریز و برداشت
0% پشتیبانی