بروکرها
forex
چگونه به سهولت محدوده عرضه و تقاضا را رسم کنیم

چگونه به سهولت محدوده عرضه و تقاضا را رسم کنیم

رسم نواحی عرضه و تقاضا در فارکس (supply&demand) و پرایس اکشن مهارتی است که بسیاري از افراد قادر نیستند به درستی به آن مسلط گردند. از زمانی که ترید بر اساس نواحی عرضه و تقاضا در حدود 4 – 5 سال پیش تا کنون برجسته گردید تاکنون تعبیرو تفسیرهاي متفاوتی از چگونگی ترسیم درست این نواحی وجود داشته است و انتظار می رود که هر شخصی مطابق با روش و سلیقه خود براساس این نواحی ترید کند . امروز میخواهم چارچوب جامع و کاملی از چگونگی رسم درست محدوده نواحی عرضه و تقاضا به شما بدهم ، بعلاوه اینکه یک نگاه اجمالی و سریع به محل قرار گیري این نواحی باهم خواهیم داشت.

تعیین محل قرارگیری نواحی عرضه و تقاضا

استراتژي من بر اساس اصول سم سیدن می باشد که در روشهاي متنوع ترید بر اساس عرضه و تقاضا دیده می شود اما من چند دست کاري کوچک با توجه به واقعیت نحوه ي کار مارکت در آنها ایجاد کرده ام.

یافتن محل نواحی عرضه

نواحی عرضه در جاهایی واقع شده اند که در آنجا یک ریزش سریع و شارپ اتفاق افتاده باشد، که این ناحیه می تواند شامل یک کندل باشد و یا یک ساختار تثبیت (consolidation) کوچک باشد که معمولا به نام بیس (Base) شناخته می شود.

بیس ( Base ):

بیس شامل یک تعداد کندل در یک ناحیه به شدت محدود می باشد (تثبیت)

 

مثالی از یک ناحیه عرضه به شکل یک بیس
مثالی از یک ناحیه عرضه به شکل یک بیس

 

ناحیه عرضه به شکل یک کندل تکی
ناحیه عرضه به شکل یک کندل تکی

 

یافتن محل نواحی تقاضا

نواحی تقاضا جاهایی هستند که بازار یک حرکت بزرگ و عمده از آنجا داشته که یا از یک کندل تکی تشکیل شده و یا به شکل یک بیس می باشد. در شکل زیر  مثالی از یک ناحیه تقاضا آورده ایم که به شکل بیس می باشد.

 

مثالی از یک ناحیه تقاضا آورده ایم که به شکل بیس می باشد.
مثالی از یک ناحیه تقاضا آورده ایم که به شکل بیس می باشد

 

تمامی این تصاویر و مثالها نشان می دهند که در بازار فارکس تنها دونوع ناحیه عرضه و تقاضا وجود دارد. ناحیه اي که از یک کندل تکی ایجاد شده و یا ناحیه اي که از یک بیس  شروع شده و دیگر هیچ ساختارو شکل دیگري وجود ندارد. قدرت خروج قیمت از یک ناحیه عرضه و تقاضا یک عامل تعیین کننده در میزان قدرت آن ناحیه نیست، و همین که یک کندلِ بلند صعودي یا نزولی از زون بیرون آمده باشد براي ما آن زون بعنوان یک زون عرضه یا تقاضاي معتبر قابلیت ترید دارد.

 

ترید در نواحی عرضه و تقاضایی که از یک بیس بوجود آمده باشند موفقیت بیشتري دارد:

نواحی عرضه و تقاضایی که به شکل یک بیس می باشند معمولا در واکنش به برخورد قیمت نتایج بهتري را از خود نشان می دهند و موفق تر هستند. و این بخاطر طبیعت حساس روانشناسی تریدرها ست که به پوزیشن گیري آنها هنگامی که این بیسها در حال شکل گیري هستند ، بر میگردد. زمانیکه قیمت حرکات تندي به سمت بالا یا پایین محدوده يِ بیس انجام می دهد از لحاظ روانی تاثیر منفی بر روي تریدرهایی که قبل از ریزش یا صعود اصلی قیمت سفارشات خود را در بازار گذاشته اند دارد.

در واقع ناحیه اي که از یک کندل تکی تشکیل شده است به این معنی است که تعداد تریدرهایی که در جهت اشتباه مارکت قرار گرفته اند (البته قبل از اینکه حرکت اصلی صعود یا نزول قیمت در این ناحیه صورت گیرد) زیاد نمی باشد . اما یک ناحیه يِ بیس مانند ، شاملِ تعداد خیلی بیشتري از تریدرهاي  به دام افتاده می باشد ، زیرا که مارکت قبل از حرکت اصلی از این ناحیه ، درون خود ناحیه حرکاتی به بالا و  پایین داشته است. زمانی که بازار به ناحیه عرضه و تقاضاها یی که به شکل بیس هستند برمی گردد، تریدرهایی  که قبلا در این ناحیه پوزیشن اشتباه گرفته اند و به دام افتاده اند شروع به بستن تریدهاي خود می کنند(در واقع  خروج سربه سر می کنند).بستن این تریدها به علاوه تریدهاي خرید یا فروش تریدرهاي دیگر باعث ایجاد جریان نقدینگی  در مارکت در این نواحی می گردد. این جریان نقدینگی به بانکها اجازه میدهد که تریدهاي خود را بدون اینکه افراد زیادي متوجه بشوند به صورت پنهانی و  ناجوانمردانه وارد مارکت کنند و به همین دلیل قیمت در برخورد مجدد به این ناحیه بر می گردد.

چگونه محدوده نواحی عرضه و تقاضا را رسم کنیم

اکنون که می دانیم که چگونه محل نواحی عرضه و تقاضا را بر روي چارت تعیین و مشخص کنیم، مسئله يِ بعدي ترسیم محدوده يِ خود این نواحی است.ترسیم محدوده يِ نواحی عرضه و تقاضا براي هردونوع نواحی تک کندلی و بیس مانند به یک گونه می باشد. ما با رسم یک ناحیهِ عرضه در این جا کارمان را شروع می کنیم. براي ترسیم محدوده يِ این ناحیه ابتدا باید در گزینه Insert متاتریدر گزینه Shapes و ابزار مستطیل Rectangle را انتخاب کنید.

 

چگونه محدوده نواحی عرضه و تقاضا را رسم کنیم
چگونه محدوده نواحی عرضه و تقاضا را رسم کنیم

 

ترسیم محدوده ی ناحیه عرضه

اکنون ناحیه يِ عرضه اي را که میخواهید علامت گذاري کرده و محدوده ان را مشخص نمایید بدین صورت که مستطیل را از open آخرین کندل صعودي قبل از ریزش اصلی رسم می کنیم. توجه داشته باشید که شما همیشه ناحیه عرضه را از اخرین کندل صعودي قبل از ریزش اصلی ترسیم می نمائید اگر کندل قبل از ریزش اصلی قیمت نزولی باشد باید نزدیکترین کندل صعودي قبل از ریزش اصلی را معیار ترسیم ناحیه قرار دهید.

 

ترسیم محدوده ی ناحیه عرضه
ترسیم محدوده ی ناحیه عرضه

 

محل open کندل صعودي که فلش در بالاي آن قرار دارد محلی است که ترسیم محدوده يِ ناحیه عرضه ازآنجا شروع می شود. اکنون باید مستطیل را به بالا تا بالاترین (هايِ) قبل از ریزش امتداد دهیم در تصویر فوق این هاي در بالاي یک کندل پین بار نزولی واقع شده است. پس حدود مستطیل و در واقع زون عرضه شد از open نزدیکترین کندل صعودي قبل از ریزش تا بالاترین هايِ (High ) قبل از ریزشِ اصلی.

 

ترسیم محدوده ی ناحیه تقاضا

ناحیه تقاضا با ناحیه عرضه از لحاظ ترسیم محدوده متفاوت است به این صورت که محدوده ناحیه تقاضا را از نزدیکترین کندل نزولی قبل از حرکت اصلی از ناحیه تقاضا رسم میکنیم.

ترسیم محدوده ی ناحیه تقاضا

در تصویر فوق می توانید ببینید که من محدوده ناحیه تقاضا را از محل open نزدیک ترین کندل نزولی به حرکت اصلی ترسیم کرده ام و مستطیل را تا انتهاي پایین ترین لو ( low ) امتداد داده ام. برخلاف زمانی که ناحیه عرضه را رسم میکنید در زمان ترسیم ناحیه تقاضا از محل open نزدیکترین کندل نزولی قبل از حرکت اصلی شروع می کنیم ولی تا پایین ترین لو ( low ) مربوط به کندل نزولی امتداد می دهیم یعنی ممکن است این لو متعلق به کندل نزولی که درست قبل از حرکت اصلی واقع شده نباشد بنابراین چند کندل به عقب برگشته تا به پایین ترین لوي کندل نزولی برسیم.

دلیل این مسئله و اهمیت آن مربوط می شود به نحوه يِ سفارش گذاري بانکها درمارکت ، به عبارت ساده تر اگر کندل آخر صعودي باشد بانکها سفارشات خرید خود را نمی گذارند و اگر کندل آخر نزولی باشد بانکها سفارشات فروش قرار نمی دهند. این مسئله به دلیل ساختار سفارشاتی است که اخیرا در مارکت گذاشته اند یا سفارشات خود را که در ضرر می باشد می بندند و یا با حرکت مارکت سفارشات خود را قرار می دهند. همین وضعیت در زمانی که کندل نزولی است نیز دیده می شود و تریدرها با دیدن کندل نزولی شروع به فروش می کنند، به همان صورتی که در بالا ذکر شد. بنابراین دلیل اصلی اینکه ما همیشه محدوده را ازآخرین کندل نزولی یا صعودی ترسیم میکنیم ، این است که احتمالا بانکها در حال بارگذاری تریدهای خود در بازار هستند.

مطالب مرتبط