بروکرها
forex
چگونه باید در الگوی ساختار برگشت پرایس اکشن ترید کرد

چگونه باید در الگوی ساختار برگشت پرایس اکشن ترید کرد

حال که با مکانهای تشکیل انواع الگو پرایس اکشن آشنا شدید، قصد دارم با چند مثال روش ترید بر روی این الگوها را به شما نشان دهم. بطور کلی روش ترید بر روی این الگو بسیار ساده است، اگر چه ممکن است در برخی موارد نیر پیدا کردن سیگنال ورود کمی غیر معمول باشد. برخی از گامهای ترید بر روی الگوهای موافق و مخالف روند با هم متفاوت است، به همین خاطر این بخش به دو قسمت تقسیم شده است و در هر قسمت بصورت مجزا روش ترید بر روی الگوهای موافق و مخالف روند تشریح گردیده است.

چگونه بر روی الگوهای مخالف روند ترید کنیم؟

اولین گام در ترید بر روی این الگو این است که صبر کنیم تا روند برای مدت زمان زیادی ادامه یابد. زیرا در این زمان است که بانکها تمایل به ایجاد برگشت روند و یا اصلاح عمیق دارند، تا بتوانند به روند پولسازی خود از بازار ادامه دهند.

اولین گام در ترید بر روی این الگو این است که صبر کنیم تا روند برای مدت زمان زیادی ادامه یابد. زیرا در این زمان است که با

اینجا یک تصویر از حرکت ریرشی یورو دالر که مدت زیادی طول کشیده است، را مشاهده میکنید. پس در اینجا می توانیم بدنبال نشانه هایی از الگوی ساختار برگشت از نوع مخالف روند باشیم.

اینجا یک تصویر از حرکت ریرشی یورو دالر که مدت زیادی طول کشیده است، را مشاهده میکنید. پس در اینجا می توانیم بدنبال نشانه

اگر چارت را اندکی به راست ببریم، شما میتوانید یک حرکت صعودی را مشاهده کنید که از زمان شروع ریرش قیمت تا کنون، بررگتر از بقیه بوده است. این موج بزرگ صعودی ایجاد شده به تنهایی دارای اهمیت نیست ولی اگر بعد از برگشت قیمت به محلی که با یک “X”مشخص شده، دوباره یک سویینگ صعودی جدید ایجاد شود، می تواند نشانه ای برای تشکیل الگو باشد

پس وقتی موج صعودی اول به سمت کف “X” بر می گردد، می بایست نمودار را رصد کنیم تا درصورت تشکیل موج صعودی دوم، بدنبال شکل گیری الگوی ساختار برگشت باشیم.

پس وقتی موج صعودی اول به سمت کف “X” بر می گردد، می بایست نمودار را رصد کنیم تا درصورت تشکیل موج صعودی دوم، بدنبال شکل گی

همانطور که در شکل مشاهده می کنید، موج نرولی ایجاد شده از سقف اولین صعود، نتوانست کف او را بشکند و در فاصله 23 پپی آن متوقف شده است. این نقطه جایی است که ما باید بازار را زیر نظر داشته باشیم. زیرا شواهد ایجاد الگو در حال شکل گیری است. بدین معنی که ممکن است قیمت از محل دوم مشخص شده با “X “حرکت صعودی خود را آغاز کند.

در این مثال می بینید که ریرش دوم منتهی به کف دوم تمام شده و قیمت حرکت صعودی جدیدی را آغاز نموده است. ممکن است ساختار الگوهای دیگر با این مثال متفاوت باشد و احتمال دارد که قیمت قبل از شروع حرکت اصلی، کف دوم را نیز بزند و یا تعداد بیشتری کف بسازد.

در این مثال می بینید که ریرش دوم منتهی به کف دوم تمام شده و قیمت حرکت صعودی جدیدی را آغاز نموده است. ممکن است ساختار الگ

در این مثال قیمت در کف سوم متوقف شده است. تشخیص اینکه چه موقع قیمت ممکن است کف های قبلی را برند و یا کدامیک از کفها ممکن است زده شود، ممکن نیست. البته با روش ارایه شده برای ترید این الگو، موضوع مهمی هم نیست.

وقتی قیمت به شروع حرکت صعودی دوم (کف دوم) نردیک شد، می بایست به تایم 1 دقیقه رفته و در آنجا منتظر تشکیل یک الگوی کوچکتر باشیم. دلیل رفتن به تایم پایینتر، در مقاله قبلی مبحث فراکتال بودن الگو، توضیح داده شده است. بنابراین برای تشخیص اینکه آیا کف سوم تشکیل خواهد شد یا نه؟ کافیست به تایم 1 دقیقه رفته و منتظر تشکیل همین الگو در نردیکی کف دوم باشیم. زیرا قبلا هم گفتیم که کفهای تشکیل شده در این الگو باید در قیمتهای مشابه شکل بگیرد.

وقتی قیمت به شروع حرکت صعودی دوم (کف دوم) نردیک شد، می بایست به تایم 1 دقیقه رفته و در آنجا منتظر تشکیل یک الگوی کوچکتر

در شک بالا میتوان ساختار الگوی برگشت ایجاد شده در تایم 1 دقیقه را در نردیکی کف دوم تایم یک ساعته مشاهده کرد. این الگو ممکن است در ظاهر کمی متفاوت با الگوی تایم یک ساعته باشد، ولی همه ویژگیهای الگوی تایم یک ساعته را دارد. در این تایم هم دو موج صعودی با کفهای نردیک بهم داریم. (در تایم یکساعته 3 موج داشتیم) و هر کدام از موجها بزرگ و مشخص هستند. تشکیل الگو در تایم 1 دقیقه نشانه ای از احتمال تشکیل کف سوم در تایم یک ساعته است. البته برای تأیید باید منتظر بسته شدن حداقل یک کند بالای سقف موج نزولی دوم در تایم 1 دقیقه باشیم. پس با بسته شدن یک کندل در بالای سقف موج نرولی دوم، وارد پوزیشن خرید شده و استاپ لاس را زیر کف دوم قرار میدهیم.

در شک بالا میتوان ساختار الگوی برگشت ایجاد شده در تایم 1 دقیقه را در نردیکی کف دوم تایم یک ساعته مشاهده کرد. این الگو مم

پس از گرفتن پوزیشن و قرار دادن استاپ لاس باید به تایم یک ساعته برگردیم و منتظر رسیدن قیمت به منشاء حرکت موج نزولی سوم باشیم (کادر قرمر) وقتی قیمت به این ناحیه قرمز رنگ رسید شما باید حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشید زیرا اگر قرار باشد موج نرولی دیگری تشکیل شود احتمالا از این منطقه شروع خواهد شد.

تبصره:

اگر یک موج نرولی تشکیل گردید ولی در تایم پایین الگوی مذکور تشکیل نشد می توان با مشاهده اولین کندل قوی صعودی پس از تشکیل کف وارد بازار شد . در تصویر فوق این کندل صعودی با علامت فلش مشخص شده است . این کندلی است که در صورت عدم تشکیل الگو در تایم پایین می توان با آن وارد ترید شد زیرا با مشاهده این کندل احتمالا موج نرولی آخر تشکیل  شده است. همچنین در یک الگوی صعودی اگر در تایم پایین الگوی مورد نظر تشکیل نشد می توان با دیدن کندل نرولی قوی وارد بازار شد.

مطالب مرتبط