بروکرها
forex
الگوهای پرایس اکشن و بررسی ۷ الگوی اصلی  و نحوه ترید آن

الگوهای پرایس اکشن و بررسی ۷ الگوی اصلی و نحوه ترید آن

الگوهای پرایس اکشن انواع مختلفی دارند که در این مقاله مهم ترین الگوهای پرایس اکشن را بررسی خواهیم کرد، الگوهای زیر بر اساس ۱۰ سال تحقیق و تست جمع آوری شده اند و بیشترین درصد موفقیت در فارکس و بازارهای مالی را داشته اند.

الگوی پرچم (FLAG)

الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده حرکت قیمت می باشد که بعد از یک روند قدرتمند  شکل می گیرد و روند را کند و شیب دار می کند، این الگوی پرایسی نسبت به کانال ها که به الگوی پرچم شبیه هستند از تعداد کمتری کندل تشکیل شده است، الگوی پرچم معمولا به شکل مستطیل کج بر خلاف روند اصلی است:

  1.  الگوی فلگ صعودی (bull flag): متشکل از یک سری lower highs و lower lows نزدیک به هم  است
  2. الگوی فلگ نزولی (bear flag): متشکل از یک سری higher lows و higher highs نزدیک به هم است
الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده حرکت

الگوی مثلث (triangle)

الگوی مثلث یک الگوی ادامه دهنده است و زمانی تکمیل می شود که خط افقی (مقاومت یا حمایت) مثلث شکسته شود 

  1. الگوی مثلث صعودی (ascending triangle): متشکل از ۲ یا چند قله مساوی و higher lows نزدیک به هم است
  2. الگوی مثلث نزولی (descending triangle): متشکل از ۲ یا چند دره مساوی و lower highs نزدیک به هم است
الگوی مثلث

الگوی کانال (channel price)

الگوی کانال یکی از الگوهای رایج پرایس اکشن و ادامه دهنده قیمت است، به دلیل زمان زیادی که قیمت در آن ناحیه سپری می کند حجم زیادی در این الگو وجود دارد، الگوی کانال شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد و هر دو حرکتی رنج در محدوده دو خط موازی دارند اما الگوی کانال نسبت به الگوی فلگ پهن تر است و تعداد کندل بیشتری دارد، الگو زمانی تکمیل می شود که خط کانال شکسته شود.

  1. الگوی کانال صعودی (ascending channel): متشکل از lower highs  و lower lows بین دو خط موازی که در روند صعودی شکل می گیرد
  2. الگوی کانال نزولی (descending channel): متشکل از higher lows و higher highs بین دو خط موازی که روند نزولی شکل می گیرد
الگوی کانال یکی از الگوهای رایج پرایس اکشن و ادامه دهنده قیمت

الگوی کف دوقولو و سقف دوقولو (double top/bottom)

الگوی دبل باتم و دبل تاپ یکی از مشهورترین الگوهای پرایس اکشن  و الگوی ریورسال (تغییر روند) هستند، الگوی سقف دوقولو از ۲ قله ی تقریبا نزدیک به هم و الگوی کف دوقولو از دو دره با فواصل تقریبی نزدیک به هم تشکیل شده است.

الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت سو‍ئینگ پایین را در دبل تاپ و سوئینگ بالا را در دبل باتم شکسته باشد، تارگت (خط قرمز) در هر دو الگو به میزان ناحیه کف یا سقف تا سوئینگ بعد از شکست امتداد دارد.

تحقیقات نشان می دهند الگوی دبل باتم الگوی موفق تری نسبت به دبل تاپ است و در نتایج آماری بدست آمده الگوی دبل باتم ۷۸.۵۵٪ و الگوی دبل تاپ ۷۵.۰۱٪ مواقع به تارگت رسیده اند.

الگوی دبل باتم و دبل تاپ

الگوی کف سه قولو و سقف سه قولو (triple top/bottom)

الگوی تریپل تاپ از ۳ قله نزدیک به هم و الگوی تریپل باتم از ۳ دره با فواصل تقریبی نزدیک به هم تشکیل شده است، تارگت های این الگو (خط قرمز) به میزان فاصله قله ها تا سوئینگ امتداد می یابد.

الگوی کف سه قولو و سقف سه قولو

الگوی مستطیل (rectangle)

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن و یک الگوی ادامه دهنده روند است و شباهت زیادی به الگوی کانال دارد،‌ این الگوی پرایسی از کف ها و سقف های نزدیک به هم تشکیل شده و بین دو خط افقی موازی قرار دارد، تنها تفاوت الگوی مستطیل صعودی و نزولی این است که الگوی صعودی در یک روند صعودی و الگوی نزولی در یک روند نزولی شکل می گیرد.

تارگت (خط قرمز) این الگو به میزان سقف تا کف مستطیل امتداد می یابد و الگو زمانی تکمیل می شود که خط افقی مستطیل (حمایت یا مقاومت) شکسته شود.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی سر و شانه (head and shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از دقیق ترین الگوهای پرایس اکشن است که در ۸۵٪ مواقع به تارگت می رسد، الگوی سروشانه از دو شانه (دره یا قله) و یک سر (قله/دره ای بالاتر یا پایین تر از شانه ها) تشکیل شده است. الگو زمانی تکمیل می شود که neckline (خطی که دو سوئینگ را به هم متصل می کند) شکسته شود و تارگت (خط قرمز) به میزان فاصله سقف یا کف تا نکلاین امتداد می یابد.

  • الگوی سر و شانه صعودی: متشکل از ۲ سوئینگ highs (شانه ها) و یک higher high (سر) بین دو شانه
  • الگوی سر و شانه نزولی: متشکل از ۲ سوئینگ lows (شانه ها) و یک lower low (سر) بین دو شانه
الگوی سر و شانه یکی از دقیق ترین الگوهای پرایس اکشن


مطالب مرتبط