بروکرها
forex
آموزش الگوی مثلث متقارن در بازار فارکس

آموزش الگوی مثلث متقارن در بازار فارکس

الگوی مثلث متقارن در بازار فارکس  نشان دهنده رقابت مابین خریداران و فروشندگان است. همانگونه که می دانید مثلث دارای سه ضلع می باشد. اگر بخواهیم مثلث متقارن را یک سازه یا یک آرایش نموداری در نظر بگیریم. شیب های قیمتی بالا را یک ضلع و شیب های قیمتی پایین را یک ضلع دیگر و ضلع سوم را فشار خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم. بر اثر فشار کف های قیمتی با سقف های قیمتی بر هم همگرا می شوند و یک سازه مانند مثلث تشکیل می گردد. در ادامه هدف از ایجاد مثلث متقارن و راه جلوگیری از شکست در بازار را برای شما توضیح می دهیم.

هدف از ایجاد ساختار مثلث متقارن

 الگوی مثلث متقارن در بازار فارکس جهت ایجاد سقف های پایین تر و کف های بالاتر می باشد: معنی این جمله این است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند آنقدر قیمت را فشار دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر بخواهیم مثلث متقارن را یک نبرد مابین خریدار و فروشنده در نظر بگیریم در نهایت این نبرد مساوی خواهد بود، و بازار به یک تثبیت قیمت خواهد رسید.

چگونه می توانیم از شکست در بازار جلوگیری کنیم؟

ما پاسخ این سوال را با یک نمودار فرضی برای شما توضیح می دهیم؛ یک نمودار را در نظر بگیرید که نه خریدار امکان سوق دادن به سمت خود را داشته باشد و نه فروشنده. در این حالت سقف های پایین تر و کف های بالاتر تشکیل می گردد. هر قدر که این دو شیب بیشتر بر هم همگرا شوند شکست به یک سمت نزدیکتر خواهد بود. متاسفانه در این حالت ما نمی دانیم که شکست به کدام سمت است، اما می دانیم بالاخره به یک سمت خواهد شکست. چگونه می توانیم از چنین شرایطی بهره ببریم؟ اگر ما سفارشات ورودی را در بالای شیب سقف های پایین تر و زیر شیب کف های بالاتر مثلث متقارن قرار بدهیم، می توانیم در هر جهتی که بازار در حرکت است حرکت کنیم و دچار شکست نشویم.

مطالب مرتبط