سایت اصلی روبوفارکس کدام است؟

آیا بروکر roboforex معتبر است؟

0% اسپرد
0% کمیسیون
0% واریز و برداشت
0% پشتیبانی