فارکس
بررسی بروکر inveslo
inveslo
0 نظر

بررسی بروکر inveslo | نظر مشتریان اینوسلو را بخوانید

به مانند دیگر بروکرهای تازه تاسیس، بروکر اینوسلو هم در 5 سال ابتدایی فعالیت خودش، با چالش ایجاد اطمینان خاطر نزد مشتریان روبه رو هست. بروکر اینسلو با نام Inveslo Trading Ltd با شماره شناسایی بازرگانی 210540039066 در جمهوری قزاقزستان به ثبت رسیده و به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی در وزارت اقتصاد ثبت شده است. بروکر اینسلو توسط سازمان مستقل financialcommission ، مورد تایید است و این سازمان مستقل کمیسیون مالی، تا سقف 20000 یورو، هر شکایت از بروکر را بیمه کرده است که این امر تا حدی، موجب ایجاد اطمینان خاطر در ذهن مشتریان است.

سایت اصلی اینوسلو کدام است؟

آیا بروکر inveslo معتبر است؟