فارکس

قدرت ارزهای اصلی در روز جاری

نمودار فوق قدرت ارزهای اصلی در روز جاری را به صورت آنلاین نمایش می دهد، با توجه به قدرت قوی و ضعیف بودن ارزها می توانید روند کلی بازار را شناسایی کنید و جفت ارز مورد نظر خود را برای ترید انتخاب کنید.

محور X نمایش دهنده هر ارز می باشد و محور Y نشانگر درصد تغییر ارز در ۲۴ ساعته گذشته است، چارت ارزها را از سمت چپ به راست به ترتیب صعودی به نزولی مرتب می کند به صورتی که ارز سمت چپ بیشترین رشد و ارز سمت راست بیشترین ریزش قیمت را نشان می دهد، چارت هر یک دقیقه بروزرسانی می شود.