فارکس

قدرت نسبی ارزهای اصلی در روز جاری

نمودار فوق قدرت نسبی ارزهای اصلی در روز جاری را به صورت آنلاین نمایش می دهد، با توجه به قدرت قوی و ضعیف بودن ارزها می توانید روند کلی بازار را شناسایی کنید و جفت ارز مورد نظر خود را برای ترید انتخاب کنید.