فارکس
ساعت آنلاین فارکس
Sydney
Tokyo
London
New York
undefined:undefined:undefined
SydneyTokyoLondonNew York
OPENInvalid dateInvalid dateInvalid dateInvalid date
CLOSEInvalid dateInvalid dateInvalid dateInvalid date

زمان باز و بسته شدن بازار فارکس

بازار فارکس در چهار نقطه ی زمانی سیدنی استرالیا ، توکیو ژاپن ، لندن انگلیس و نیویورک امریکا شروع و خاتمه می یابد به عنوان یک تریدر بازار فارکس یا بازار سهام باید بدانید که بازار در چه زمان هایی باز و بسته می شود زیرا بیشترین حجم معاملات در زمان هایی اتفاق می افتد که یکی از بازار های فوق باز باشند همچنین هنگامی که دو بازار لندن و نیویورک همزمان باز هستند حجم معاملات از سایر زمان ها بسیار بیشتر است و شاهد حرکت های سریع بازار خواهیم بود ، این نکته نیز قابل ذکر است که اغلب اوقات خبرهای مهم اقتصادی در اورلپ این دو بازار منتشر می شوند. هنگامی که نقطه زمانی هر یک از بازارها به رنگ سبز در آیند نشانگر باز بودن آن بازار و همچنین هنگامی که رنگ قرمز باشد نشان دهنده بسته بودن بازار در آن زمان می باشد.

https://brokerha.com/clock