بروکرها
forex
معامله گری به خاطر ترس از از دست دادن موقعیت های معاملاتی

معامله گری به خاطر ترس از از دست دادن موقعیت های معاملاتی

در هر زمانی از روز، هزاران بازار وجود دارد که منتظر شماهستند.صدها هزار نمودار در بیست و چهار ساعت شبانه روز و 5 روز هفته در حال نوسان و حرکت هستند که هرتیک آن می تواند براي شما پولسازي کند.برخوردن به معاملات از دست رفته می تواند چالشی واقعی براي معامله گران باشد، و هر روز شما با پولهایی سرو کار دارید که وارد حساب معاملاتی تان نشده اند. اینکه ببینید که این پول چقدر بوده است ذهنیت معامله گر را با چالشی جدي روبرو کرده و منجربه اشتباهات بزرگ در معامله گري می شود.

هشت چیزی که معامله گرانی که از، ازدست دادن می ترسند، معمولا می گویند

اگر خودتان را محصور در میان عبارتهاي زیر دیدید بدانید که ، ترس از ، ازدست دادن نقش زیادي را در برنامه روزانه معامله گري شما بازي می کند:

  • می دانستم این طوري می شود، معامله گردر این حالت ستاپ را دنبال میکرده ولی موفق به گرفتن پوزیشن نشده است.
  • دیگه اجازه نمی دهم عقب بیافتم، معامله گر بعد از اینکه ورود به یک معامله را ازدست داده ، در معامله بعدي زود تر وارد شده است.
  • امروز می توانم کلی پول بدست بیاورم. معامله گر خود را با ذهنیت منفعت طلبی تنبیه میکند.
  • براي این معامله بیش از حد صبر کرده ام. معامله گربخاطر اضطراب بیش از حد با یک فشار انگشت یک معامله راوارد میکند.
  • هنوزهم جا براي جلوتر رفتن دارد. معامله گري که در ابتداي کار در ورود به علت ترس تعلل کرده ، حالا خیلی دیر وارد معامله می شود.
  • یک حسی بهم میگه ، معامله گر خود را متقاعد به ورود میکند درحالیکه ستاپ همه معیارهاي مناسب براي ورود را ندارد.
  • فقط یکبار، معامله گر پیرو تفکر سوداگري، امید دارد که در معامله پیروز شود.
  • عیبی نداره دارم با حجم کمی وارد پوزیشن میشوم، معامله گر زیر پا گذاشتن قوانین خود را توجیه میکند.

چه چیزی باعث ایجاد معامله گری به خاطر ترس از ، از دست دادن موقعیت های معاملاتی میشود؟

معامله گري فعالیتی است بدون داشتن ابتدا وانتهاي مشخص، و همین که کامپیوتري که با آن اقدام به معامله گري می کنید را روشن کنید، شما در وسط بازي هستید و هیچ وقت هم پایان نمی یابد. در فعالیتی که نه آغازش معلوم است ونه پایانش، شما این امکان را دارید که همیشه در هر زمانی بتوانید یک تصمیمی بگیرید ، مثلا می توانید وارد موقعیتی شوید که بطور بالقوه سود ده باشد و براي شما پولسازي کند. اما بر خَلاف معامله گري فوتبال یا چرخاندن رولت (نوعی بازي شرط بندي و شانسی) و یا بِلَک جک (نوعی بازي با کارت در قمار) شروع و پایان مشخصی دارند، و شما درآنها می دانید که کی باید شروع کنید و بعد از اینکه بازي تمام شد هم دیگر نمی توانید چیزي را تغییردهید و مجبورید نتیجه را بپذیرید. و جایی براي تفسیر نمی ماند، شما (یا تیم شما) یا برده اید ویا باخته اید. اما در معامله گري، بازي هیچ وقت شروع و پایان واقعی ندارد. و نتیجه نیز هیچ وقت قابل پیش بینی نیست مگراینکه شما معامله را ببندید.و حتی بعد از بستن نیز میتوانید بلافاصله به آن برگردید. هرتیکی که در بازار می بینید سود هاي بالقوه اي را در خود دارد و شما فقط به اندازه یک کلیک روي ماوس با این سودها فاصله دارید وبه راحتی می توانید وارد شده واین سود ها را جذب کنید.به همین خاطر در نظرمعامله گراز دست دادن معامله مثل گذاشتن و باقی ماندن پول روي میزبراي قمارباز است

حال بیایید با هم نگاهی به سه سناریویی که در معامله گري به هنگام، از دست دادن موقعیت معاملاتی، می تواند رخ دهد بیاندازیم:

1- شما خیلی زود وارد معامله می شوید براي اینکه دوست ندارید آن را از دست بدهید

چقدر تا حالا این موضوع براي شما اتفاق افتاده؟ پلن معاملاتی را ساخته اید، براي همه ي شرایطی که باید در موقعیت مورد نظرتان اتفاق بیافتد صبر کرده اید، و آنوقت ، قبل از اینکه ستاپ براي ورود کامل شود و قیمت به سطح مورد نظر شما براي ورود برسد، ناگهان پرواز میکند و به نظرمی رسد که می خواهد شما را جا بگذارد.شما نمی توانید به این معامله اجازه بدهید که بدون شما به جلو برود،درست نمی گویم؟ پس زود تروارد می شوید، و قوانین خود را نقض می کنید. ورود زود هنگام به معامله به معنی این است که ریسک شما افزوده شده ، چرا که به علت ورود زود هنگام، الان محل قرار گیري حد ضرر از نقطه ورود خیلی دورتر است . مضاف بر این ، زمانیکه معامله به سطح اصلی ورود رسید به معامله يِ بازنده تان باید اضافه کنید و حتی ریسک را افزایش دهید. این دو نکته نشان میدهد که چراورود زود هنگام ، شما را در تعیین اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک ، با مشکل روبرو می کند. و اتفاقی که پس از آن می افتد اینست که شما کار را با یک معامله بازنده به پایان می برید چون، منتظر همه معیارهاي ورود ننشستید و وارد معامله اي شدید که از اول نباید به آن ورود می کردید.

2- شما منتظر قیمت هستید تا ستاپ کامل شود ولی معامله شما را جا میگذارد

از دست رفتن معامله اي که شما را جا می گذارد، بخاطراینکه سیگنال ورود خیلی زود اتفاق افتاده است و همه يِ معیارهاي شما را براي ورود نداشته است، خیلی دردناك است. معامله گرانی که در ذهنیت معامله يِ از دست رفته هستند، معمولا علاقه دارند که قیمت را تعقیب کنند و یا در معامله يِ بعدي زودتر وارد شوند. در ادامه با هم خواهیم دید که چرا این موضوع ایده خوبی نیست. معامله گرانی که معاملاتی را ازدست می دهند، وقایع را کاملا اشتباه تفسیر می کنند. واقعیت این است که ستاپ این معاملات برمبناي قوانین شما نبوده و شما قوانین خود را بنا به دلایلی وضع کرده اید. شاید گاهی با نقض کردن قوانین تان بتوانید در بعضی از معاملات برنده باشید ، ولی مطمئنا در دراز مدت ، این قوانین هستند که می توانند از شما و سرمایه تان محافظت کنند. همیشه به خودتان یاداوري کنید که ، شاید یک سناریویی یک معامله يِ قابل قبول براساس قوانین شخص دیگري داشته باشد ولی این سناریو براي شما نیست!! فرصت هاي سود ده در همه زمانها وجود دارند، و قرار نیست که شما در همه این فرصت ها مشارکت کنید. و در واقع قوانین شما اجازه درگیر شدن با بعضی از این میلیونها فرصت معامله گري را که در روز ایجاد می شود میدهد.

3- شما صبر می کنید تا به یک ستاپ کامل برسید

البته و صد البته ، این سناریو ایده آل ترین است و راه درست همین است. راه هایی وجود دارد تا ما بتوانیم به ذهنیت صحیح برسیم، بنابراین رسیدن به معاملات خوب چندان هم کار غیرممکنی نیست، ولی باید نرمال و طبیعی برخورد کرد. یک پلن و یک چک لیست معاملاتی دو ابزار بسیار مهمی هستند که معامله گران باید داشته باشند که در این مورد قبلا با هم صحبت کردیم. شما در پلن معاملاتی تان از قبل سناریوهاي یک معامله داراي پتانسیل مناسب سود را ترسیم کرده اید بنابراین، زمانی که جلسات (سشن هاي ) معاملاتی تان شروع شد، کاري که باید بکنید اینست که فقط صبر کنید تا معیارهاي ورود شما محقق شوند. چک لیست شما را محاسبه گر نگه می دارد وپیشرفت معامله را برایتان به نمایش می گذارد. اقدام برعلیه قوانین معاملاتی زمانی که این دو ابزار جلوي چشم تان باشد و به شما بگویند که باید صبربکنید ، سخت ترمیشود. و شما در آن وقت باوجود این دوابزار باید بتوانید که خودتان را براي نقض کردن قوانین تان متقاعد کنید.

مطالب مرتبط