بروکرها
forex
اندیکاتور مکدی جیست و چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

اندیکاتور مکدی جیست و چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

اندیکاتور مکدی مخفف میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)  است ، MACD برای شناسایی جهت روند نزولی یا صعودی نیز استفاده می شود، همچنین یکی از مهم ترین موارد استفاده مکدی شناسایی برگشت روند (ریورس قیمت) توسط واگرایی می باشد.

اندیکاتور مکدی

تنظیمات MACD داری پارامترهایی است که هنگام استفاده باید بدانید:    

  • اولین پارامتر تعداد دوره می باشد که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر (faster-moving average) استفاده می شود    
  • دومین پارامتر تعداد دوره ای است که میانگین متحرک آهسته تر (slower moving average) دارد    
  • سومین پارامتر تعداد کندل هایی است که اختلاف مووینگ اوریج سریع و مووینگ آهسته را محاسبه می کند

برای اینکه بهتر متوجه شوید مثالی می زنیم ، اکثرا تنظیمات اصلی مکدی (12,26,9) است که ورودی اول نشان دهنده میانگین متحرک ۱۲ کندل قبل، ورودی دوم نشان دهنده میانگین متحرک ۲۶ کندل قبل و ورودی آخر نشان دهنده اختلاف میانگین متحرک 12 و 26 در ۹ کندل گذشته است.

تصور غلطی که درباره مکدی وجود دارد این است که مکدی لاین و سیگنال لاین میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد در صورتی که اینطور نیست، خطوط مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک exponential moving averages (EMAs) را نشان می دهد. خط macd تفاوت دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ را نمایش می دهد در صورتی که خط سیگنال میانگین متحرک خط مکدی است، همچنین هسیتوگرام مکدی تفاوت مکدی لاین و سیگنال لاین را نمایش می دهد.

دایورجنس یا واگرایی در مکدی

برای بهتر متوجه شدن موضوع به تصویر بالا نگاه کنید، زمانی که مکدی لاین از سیگنال لاین دور شود یا فصله بگیرد هیستوگرام مکدی نیز پهن تر می شود به این عمل واگرایی مکدی (divergence) گفته می شود.

کانورجنس یا همگرایی مکدی

زمانی که مکدی لاین به سیگنال لاین نزدیک شود یا فاصله آن ها از هم کم شود هیستوگرام مکدی باریک تر می شود که به این عمل همگرایی مکدی (convergence) گفته می شود.

چگونه با مکدی ترید کنیم

زمانی که روند جدیدی شکل می گیرد میانگین متحرک سریع تر (مکدی لاین) واکنش سریع تری نسبت به میانگین متحرک آهسته تر (سیگنال لاین) دارد، زمانی که مکدی لاین از سیگنال لاین فاصله می گیرد یا واگرایی دارد نشان دهنده شکل گیری روند جدید است، زمانی که خط مکدی پایین تر از خط سیگنال باشد نشان دهنده روند نزولی و زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد نشان دهنده روند صعودی است. توجه داشته باشید زمانی که مکدی لاین و سیگنال لاین به هم میچسبند هیستوگرام مکدی در خط 0 قرار دارد و دیده نمی شود.

دایورجنس در اندیکاتور مکدی

مکدی شامل ۳ بخش است:   

  1. MACD Line نشان دهنده تفاوت ۲ میانگین متحرک است.   
  2. Signal Line نشان دهنده میانگین متحرک مکدی لاین است.   
  3. Histogram نشان دهنده فاصله بین مکدی لاین و سیگتال لاین است.
مطالب مرتبط