فارکس
mehdi
6 ماه پیش

برای افتتاح حساب چه مدارکی نیازه؟

پاسخ خود را بنویسید...

0
بروکرها
بروکرها
6 ماه پیش

مدرک اثبات هویت شامل یکی از موارد: عکس از اصل شناسنامه یا پاسپورت یا کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی و مدرک اثبات محل سکونت شامل یکی از موارد: قبض آب برق یا گاز ، حساب بانکی ، اجاره نامه یا سند ملک یا ماشین، بیمه نامه و یا هر مدرکی که به نام خود شماست و آدرس محل سکونت در آن درج شده
2
0