فارکس
https://brokerha.com/questions/KbjFo1m_j
mehdi
4 ماه پیش

برای افتتاح حساب چه مدارکی نیازه؟

بروکرها
بروکرها
4 ماه پیش

مدرک اثبات هویت شامل یکی از موارد: عکس از اصل شناسنامه یا پاسپورت یا کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی و مدرک اثبات محل سکونت شامل یکی از موارد: قبض آب برق یا گاز ، حساب بانکی ، اجاره نامه یا سند ملک یا ماشین، بیمه نامه و یا هر مدرکی که به نام خود شماست و آدرس محل سکونت در آن درج شده

2
0