فارکس
https://brokerha.com/questions/rd7B8tW72
Mohammad Hossein
Mohammad Hossein
1 ماه پیش

آیا حساب سنتی آرون گروپ نماد نفت و شاخص دلار وجود دارد؟