فارکس
https://brokerha.com/
Ali Panahi
Ali Panahi
6 ماه پیش

برای تایید حساب چه مدارکی نیاز است؟

بروکرها
بروکرها
6 ماه پیش

در بروکر آمارکتس فقط مدرک تایید هویت نیاز است و نیازی به مدرک تایید محل سکونت نمی باشد. مدرک اثبات هویت می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد: عکس از اصل شناسنامه یا پاسپورت یا کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی

2
0