فارکس
Ali Panahi
Ali Panahi
8 ماه پیش

برای تایید حساب چه مدارکی نیاز است؟

پاسخ خود را بنویسید...

0
بروکرها
بروکرها
8 ماه پیش

در بروکر آمارکتس فقط مدرک تایید هویت نیاز است و نیازی به مدرک تایید محل سکونت نمی باشد. مدرک اثبات هویت می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد: عکس از اصل شناسنامه یا پاسپورت یا کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی
2
0